رونمایی از نمونه کارهای آکواریومی راه اندازی شده توسط پرورشگاه سافیش آذربایجان

 

 

سفارش آکواریوم آب شیرین کامل (با کمد و تجهیزات )

طراحی و راه اندازی با مدل راک ریبد

با حجم آکواریومی 165 لیتر

تحویل 10 آبان ماه 96