به اطلاع کلیه مشتریان عزیز میرسانیم آن دسته از مشتریانی که برای اولین بار سفارش خود را انجام می دهند  مشمول 20% تخفیف ویژه ی پرورشگاه سافیش خواهند شد

با یک بار خرید به ما اعتماد خواهید کرد

 

                                                                                                                    با تشکر از حسن انتخاب شما

 

تخفیف